184/1990 Sb.Vyhláška ministerstva spravedlnosti České republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva spravedlnosti č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumočnících, ve znění vyhlášky č. 11/1985 Sb.

Částka: 033 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 18. května 1990 Autor předpisu: Ministerstvo spravedlnosti
Přijato: 18. května 1990 Nabývá účinnosti: 1. července 1990
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 254/2019 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2021
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
184

VYHLÁŠKA

ministerstva spravedlnosti České republiky

ze dne 18. května 1990

kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva spravedlnosti č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumočnících, ve znění vyhlášky č. 11/1985 Sb.      Ministerstvo spravedlnosti České republiky stanoví podle § 26 zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících:


Čl. I

      Vyhláška ministerstva spravedlnosti č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumočnících , ve znění vyhlášky ministerstva spravedlnosti České socialistické republiky č. 11/1985 Sb., se mění a doplňuje takto:

      1. Za část druhou se vkládá nová část třetí, která včetně nadpisu zní:


"Část III

Odměňování ústavů

§ 15a

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Čl. III  
Zavřít
MENU