182/1990 Sb.Nařízení vlády České republiky, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády České socialistické republiky č. 192/1988 Sb., o jedech a některých jiných látkách škodlivých zdraví

Částka: 033 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 18. května 1990 Autor předpisu: Vláda ČR
Přijato: 10. května 1990 Nabývá účinnosti: 18. května 1990
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 10/1999 Sb. Pozbývá platnosti: 19. ledna 1999
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

182

 

NAŘÍZENÍ VLÁDY

České republiky

ze dne 10. května 1990,

kterým se mění a doplňuje nařízení vlády České socialistické republiky č. 192/1988 Sb.,

o jedech a některých jiných látkách škodlivých zdraví

 

 

Vláda České republiky nařizuje podle § 4 odst. 3 a 4 a § 82 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu:

 

Čl. I

 

Nařízení vlády České socialistické republiky č. 192/1988 Sb., o jedech a některých jiných látkách škodlivých zdraví, se mění a doplňuje takto:

 

1. § 28 odst. 2 zní:

 

"(2) Pro léčení nemocných se vydávají v lékárnách omamné látky uvedené ve skupině I. seznamu omamných látek, přípravky obsahující omamné látky uvedené ve skupině I. seznamu omamných látek, psychotropní látky uvedené ve skupině II. seznamu psychotropních látek a přípravky obsahující psychotropní látky uvedené ve skupině II. seznamu psychotropních látek zdravotnickým zařízením na zvláštní žádanky a jednotlivým pacientům na recepty opatřené přetiskem modrým pruhem.".

. . .

Zavřít
MENU