146/1990 Sb.Vyhláška Státní banky československé, ministerstva financí, cen a mezd České republiky a ministerstva financí, cen a mezd Slovenské republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva financí č. 47/1964 Sb., o peněžních službách občanům, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 028 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 28. dubna 1990 Autor předpisu: Ministerstvo financí, cen a mezd
Přijato: 28. dubna 1990 Nabývá účinnosti: 1. května 1990
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 89/2012 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2014
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
146

VYHLÁŠKA

Státní banky československé, ministerstva financí, cen a mezd České republiky a ministerstva financí, cen a mezd Slovenské republiky


ze dne 28. dubna 1990,

kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva financí č. 47/1964 Sb., o peněžních službách občanům, ve znění pozdějších předpisů      Státní banka československá, ministerstvo financí, cen a mezd České republiky a ministerstvo financí, cen a mezd Slovenské republiky podle ustanovení § 508 odst. 1 občanského zákoníku stanoví:


Čl. I

      Vyhláška ministerstva financí č. 47/1964 Sb., o peněžních službách občanům, ve znění vyhlášky federálního ministerstva financí č. 136/1969 Sb., o změně vyhlášky č. 47/1964 Sb., o peněžních službách občanům, vyhlášky ministerstva financí ČSR č. 27/1982 Sb., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 47/1964 Sb., ve znění vyhlášky č. 136/1969 Sb., vyhlášky ministerstva financí SSR č. 35/1982 Sb., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 47/1964 Sb., ve znění vyhlášky č. 136/1969 Sb., a ve znění vyhlášky Státní banky československé č. 31/1990 Sb., o odměnách za poskytování peněžních služeb, se mění a doplňuje takto:
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Zavřít
MENU