129/1990 Sb.Zákon Slovenskej národnej rady o pôsobnosti národných výborov pri vykonávaní niektorých ustanovení zákona o nájme a podnájme nebytových priestorov

Částka: 026 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 27. dubna 1990 Autor předpisu: Slovenská národní rada
Přijato: 27. dubna 1990 Nabývá účinnosti: 1. května 1990
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 500/1991 Sb. Pozbývá platnosti: 11. prosince 1991
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Text předpisu není prozatím dostupný.
Zavřít
MENU