124/1990 Sb.Zákon České národní rady o působnosti národních výborů při provádění některých ustanovení zákona o nájmu a podnájmu nebytových prostor

Částka: 026 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 27. dubna 1990 Autor předpisu: Česká národní rada
Přijato: 25. dubna 1990 Nabývá účinnosti: 1. května 1990
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 522/2002 Sb. Pozbývá platnosti: 31. prosince 2002
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
124

ZÁKON

České národní rady

dne 25. dubna 1990

o působnosti národních výborů při provádění některých ustanovení zákona o nájmu a podnájmu nebytových prostor


      Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:


§ 1

      Místní národní výbor, v jehož obvodu je nebytový prostor, uděluje souhlas

a)
k uzavření smlouvy o nájmu místností určených k provozování obchodu a služeb,1)

b)
k výpovědi nájmu, který vznikl z práva užívání nebytových prostor podle předpisů platných před účinností zákona o nájmu a podnájmu nebytových prostor k poskytování služeb zdravotnických, sociálních, spojů, k zabezpečení činnosti politických stran, pracovišť základního výzkumu, umělecké tvůrčí činnosti, k vykonávání divadelní, koncertní a osvětové činnosti.2)
. . .

Obsah předpisu:
§ 1  
§ 2  
§ 3  
Zavřít
MENU