113/1990 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 42/1980 Sb., o hospodářských stycích se zahraničím, ve znění zákona č. 102/1988 Sb.

Částka: 024 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 23. dubna 1990 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 19. dubna 1990 Nabývá účinnosti: 1. května 1990
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 89/2012 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2014
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
113

ZÁKON

ze dne 19. dubna 1990,

kterým se mění a doplňuje zákon č. 42/1980 Sb., o hospodářských stycích se zahraničím, ve znění zákona č. 102/1988 Sb.

      Federální shromáždění Československé federativní republiky se usneslo na tomto zákoně:


Čl. I

      Zákon č. 42/1980 Sb., o hospodářských stycích se zahraničím, ve znění zákona č. 102/1988 Sb., se mění a doplňuje takto:

      1. V § 1 se za slovy "zřizování organizačních složek československých" vypouští slovo "právnických".

      2. V § 4 se vypouštějí písmena c), d) a e).

      3. V § 5 se vypouštějí odstavce 1 až 3; zároveň se zrušuje číslování odstavců. Začátek textu zbylého odstavce zní:

      "Stát řídí a kontroluje zahraničně hospodářskou činnost pouze na základě zákona tak, aby se podnikatelská činnost ...".

      4. § 6 odst. 1 písm. a) zní:

"a)
vývoz věcí z Československé federativní republiky a dovoz věcí do Československé federativní republiky za účelem prodeje nebo jiného úplatného zcizení nebo využití ve výrobě nebo při poskytování služeb nebo výkonu povolání, jakož i vývoz z Československé federativní republiky a dovoz do Československé federativní republiky při jejich jiné hospodářské činnosti (obchodní vývoz a dovoz);".

      5. V § 6 odst. 1 se vypouští ustanovení písmene f).

      6. § 6 odst. 2 písm. a) zní:

"a)
vývoz věcí z Československé federativní republiky a dovoz věcí do Československé federativní republiky za účelem prodeje nebo jiného úplatného zcizení, nebo využití ve výrobě nebo při poskytování služeb nebo výkonu povolání, jakož i vývoz z Československé federativní republiky a dovoz do Československé federativní republiky při jejich jiné hospodářské činnosti (obchodní vývoz a dovoz);".
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Čl. III  
Čl. IV  
Zavřít
MENU