105/1990 Sb.Zákon o soukromém podnikání občanů

Částka: 023 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 23. dubna 1990 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 18. dubna 1990 Nabývá účinnosti: 1. května 1990
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 85/2004 Sb. Pozbývá platnosti: 1. května 2004
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
105

ZÁKON

ze dne 18. dubna 1990

o soukromém podnikání občanů

      Federální shromáždění Československé federativní republiky se usneslo na tomto zákoně:


ČÁST I

OBECNÁ USTANOVENÍ

§ 1

      (1) Občané mohou individuálně provozovat podnikatelskou činnost v rozsahu a za podmínek stanovených tímto zákonem. Ke společnému provozování podnikatelské činnosti občané mohou vytvářet obchodní společnosti,1) tichou společnost nebo konsorcium.2)

      (2) Podnikatelskou činností podle tohoto zákona se rozumí trvalé provozování výroby, obchodu nebo poskytování služeb a prací nebo jiných činností za účelem získávání trvalého zdroje peněžních příjmů (dále jen "podnikání").

      (3) Tento zákon se nevztahuje na tvorbu děl ve smyslu autorského zákona, na zemědělskou výrobu, na výkon výdělečné činnosti lékařů a jiných zdravotnických pracovníků, ověřovatelů (auditorů) a na poskytování právní pomoci, popřípadě na výkon obdobných specializovaných činností, pokud jsou upraveny zvláštními předpisy.


§ 2

      Občan podnikající podle tohoto zákona (dále jen "podnikatel") může provozovat i činnost vyhrazenou zvláštními předpisy organizacím,3) a to ve stejném rozsahu a za stejných podmínek jako organizace, s výjimkou činnosti vyhrazené takto státu nebo zvláštním předpisem určené organizaci.4)


§ 3

      Podnikateli nelze stanovit povinnosti ve státním plánu hospodářského a sociálního rozvoje.


§ 4

      (1) Podnikatel může při podnikání zaměstnávat neomezený počet pracovníků.
. . .

Obsah předpisu:
ČÁST I - OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1  
§ 2  
§ 3  
§ 4  
§ 5  
ČÁST II - OPRÁVNĚNÍ K PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI
§ 6  
§ 7  
§ 8  
§ 9  
§ 10  
§ 11  
§ 12  
ČÁST III - PRÁVNÍ POMĚRY PODNIKATELŮ
§ 13  
§ 14  
§ 15  
§ 16  
§ 17  
§ 18  
§ 19  
§ 20  
§ 21  
§ 22  
§ 23  
§ 24  
§ 25  
§ 26  
§ 27  
ČÁST IV - SOUDNÍ PŘEZKOUMÁNÍ ROZHODNUTÍ
§ 28  
ČÁST V - USTANOVENÍ PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ
§ 29  
§ 30  
§ 31  
§ 32  
§ 33  
§ 34  
§ 35  
Zavřít
MENU