100/1990 Sb.Ústavní zákon, kterým se mění a doplňuje ústavní zákon č. 100/1960 Sb., Ústava Československé federativní republiky, a ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci

Částka: 021 Druh předpisu: Ústavní zákon
Rozeslána dne: 23. dubna 1990 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 18. dubna 1990 Nabývá účinnosti: 23. dubna 1990
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 1/1993 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 1993
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Text předpisu je nyní ve zpracování. Pro jeho přednostní zpracování nás kontaktujte.
Zavřít
MENU