93/1990 Sb.Zákon České národní rady o některých opatřeních týkajících se působnosti ministerstev České republiky

Částka: 020 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 30. března 1990 Autor předpisu: Česká národní rada
Přijato: 29. března 1990 Nabývá účinnosti: 30. března 1990
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
93

ZÁKON

České národní rady

ze dne 29. března 1990

o některých opatřeních týkajících se působnosti ministerstev České republiky


      Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:


Čl. I

      Zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, ve znění zákona České národní rady č. 60/1988 Sb., o změnách v organizaci a působnosti ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, zákona České národní rady č. 173/1989 Sb., o opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, v jejichž čele stojí člen vlády České socialistické republiky, a zákonného opatření předsednictva České národní rady č. 9/1990 Sb., kterým se mění zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, ve znění zákona České národní rady č. 60/1988 Sb., o změnách v organizaci a působnosti ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky a zákona České národní rady č. 173/1989 Sb., o opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, v jejichž čele stojí člen vlády České socialistické republiky, se doplňuje takto:
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Zavřít
MENU