84/1990 Sb.Zákon o právu shromažďovacím

Částka: 019 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 29. března 1990 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 27. března 1990 Nabývá účinnosti: 29. března 1990
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
84

ZÁKON

ze dne 27. března 1990

o právu shromažďovacím


      Federální shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:


Úvodní ustanovení

§ 1

      (1) Občané mají právo pokojně se shromažďovat.

      (2) Výkon tohoto práva slouží občanům k využívání svobody projevu a dalších ústavních práv a svobod, k výměně informací a názorů a k účasti na řešení veřejných a jiných společných záležitostí vyjádřením postojů a stanovisek.

      (3) Za shromáždění ve smyslu tohoto zákona se považují též pouliční průvody a manifestace.

      (4) Ke shromáždění není třeba předchozího povolení státního orgánu.

      (5) Jsou zakázána shromáždění v okruhu 100 m od budov zákonodárných sborů nebo od míst, kde tyto sbory jednají.


§ 2

      Za shromáždění ve smyslu tohoto zákona se nepovažují:

a)
shromáždění osob související s činností státních orgánů upravená jinými právními předpisy;

b)
shromáždění související s poskytováním služeb;

c)
jiná shromáždění nesloužící účelu uvedenému v § 1 odst. 2.


Svolání shromáždění

§ 3

      Shromáždění může svolat občan starší 18 nebo československá právnická osoba, anebo skupina osob (dále jen "svolavatel").


§ 4

      (1) Shromáždění musí být oznamována národnímu výboru (§ 16) s výjimkou:

a)
shromáždění pořádaných právnickými osobami přístupných jen jejich členům či pracovníkům a jmenovitě pozvaným hostům;

b)
shromáždění pořádaných církvemi nebo náboženskými společnostmi v kostele nebo v jiné modlitebně, procesí, poutí a jiných průvodů a shromáždění sloužících k projevům náboženského vyznání;
. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Úvodní ustanovení
§ 2  
§ 3 - Svolání shromáždění
§ 4  
§ 5  
§ 6 - Oprávnění a povinnosti svolavatele
§ 7 - Povinnosti účastníků shromáždění
§ 8 - Úkoly národního výboru
§ 9  
§ 10  
§ 11  
§ 12  
§ 13  
§ 14 - Přestupek proti právu shromažďovacímu
§ 15 - Společná ustanovení
§ 16  
§ 17  
§ 18  
§ 19  
§ 20  
§ 21 - Zrušovací ustanovení
§ 22 - Účinnost
Zavřít
MENU