53/1990 Sb.Ústavní zákon České národní rady o změně názvu České socialistické republiky

Částka: 013 Druh předpisu: Ústavní zákon
Rozeslána dne: 6. března 1990 Autor předpisu: Česká národní rada
Přijato: 6. března 1990 Nabývá účinnosti: 6. března 1990
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 1/1993 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 1993
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


53

ÚSTAVNÍ ZÁKON

České národní rady

ze dne 6. března 1990

o změně názvu České socialistické republiky

 

Česká národní rada se usnesla na tomto ústavním zákoně:

 

 

Článek 1

Název "Česká socialistická republika" se mění na "Česká republika".

 

 

Článek 2

Pokud je v dosavadních ústavních a jiných zákonech uveden název Česká socialistická republika, rozumí se tím Česká republika.

 

 

Článek 3

Tento ústavní zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

 

Šafařík v.r.

Pithart v.r.

 

 

Zavřít
MENU