48/1990 Sb.Zákon o změně názvu University Jana Evangelisty Purkyně v Brně

Částka: 011 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 1. března 1990 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 27. února 1990 Nabývá účinnosti: 1. března 1990
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
48

ZÁKON

ze dne 27. února 1990

o změně názvu University Jana Evangelisty Purkyně v Brně


      Federální shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:


Čl. I

      Název "Universita Jana Evangelisty Purkyně v Brně" se mění na "Masarykova univerzita".


Čl. II

      Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Havel v.r.
Dubček v.r.
Čalfa v.r.
MENU