48/1990 Sb.Zákon o změně názvu University Jana Evangelisty Purkyně v Brně

Částka: 011 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 1. března 1990 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 27. února 1990 Nabývá účinnosti: 1. března 1990
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
MENU