16/1990 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 218/1949 Sb., o hospodářském zabezpečení církví a náboženských společností státem

Částka: 004 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 23. ledna 1990 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 23. ledna 1990 Nabývá účinnosti: 23. ledna 1990
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 428/2012 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2013
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
16

ZÁKON

ze dne 23. ledna 1990,

kterým se mění zákon č. 218/1949 Sb., o hospodářském
zabezpečení církví a náboženských společností státem        Federální shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:Čl. I


        Zákon č. 218/1949 Sb., o hospodářském zabezpečení církví a náboženských společností státem, se mění takto:


1. První věta § 1 zní: "Stát poskytuje podle dalších ustanovení zákona osobní požitky duchovním církví a náboženských společností, kteří působí v duchovní správě, církevní administrativě nebo v ústavech pro výchovu duchovních a jde-li o duchovní těch církví a náboženských společností, jejichž duchovním byly osobní požitky státem poskytovány ke dni 31. prosince 1989, a to v rozsahu, který stanoví státní rozpočty České socialistické republiky a Slovenské socialistické republiky.".
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Čl. III  
Zavřít
MENU