73/1990/2 Sb.Redakční sdělení o opravě chyb

Částka: 073 Druh předpisu: Redakční sdělení
Rozeslána dne: 25. října 1990 Autor předpisu: Redakce Sbírky zákonů
Přijato: Nabývá účinnosti: 25. října 1990
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


REDAKČNÍ SDĚLENÍ

o opravě chyb

 

1. v zákonu č. 103/1990 Sb., kterým se mění a doplňuje hospodářský zákoník, v českém i slovenském vydání,

 

2. v oznámení ministerstva vnitra České republiky č. 217/1990 Sb., o vydání výnosu, kterým se doplňuje výnos, kterým se vydává resortní seznam zaměstnání zařazených pro ú čely důchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie v místním hospodářství, v českém i slovenském vydání

 

 

1. V čl. I bod 184 má správně znít:
„184. § 377 se vypouští.“.

 

2. Číslo jednací výnosu ministerstva vnitra České republiky má správně znít: „č. j. MH/1-7415/405/1990“.

 

Redakce

Zavřít
MENU