89/1990/1 Sb.Oznámení Úřadu vlády České a Slovenské Federativní Republiky o zrušení Zásad k zabezpečení hospodárnosti při ověřování užitných vlastností výrobků a při provádění propagace

Částka: 089 Druh předpisu: Oznámení
Rozeslána dne: 27. prosince 1990 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 24. května 1990 Nabývá účinnosti: 24. května 1990
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


Úřad předsednictva vlády České a Slovenské Federativní Republiky

 

oznamuje, že usnesením č. 366 ze dne 24. května 1990 zrušila vláda České a Slovenské Federativní Republiky Zásady k zabezpečení hospodárnosti při ověřování užitných vlastností výrobků a při provádění propagace, uveřejněné pod č. 138/1979 Sb.

Zavřít
MENU