1/1990/3 Sb.Opatření Státní banky československé, kterým se stanoví přípustné odchylky od úrokové sazby z úvěru poskytovaného bankám Státní bankou československou při úrokování vkladů právnických osob u bank a spořitelen a úvěrů právnickým osobám od bank a spořitelen

Částka: 001 Druh předpisu: Opatření
Rozeslána dne: 2. ledna 1990 Autor předpisu: Státní banka československá
Přijato: 2. ledna 1990 Nabývá účinnosti: 2. ledna 1990
Platnost předpisu: Zrušen předpisem op66/1990/1 Sb. Pozbývá platnosti: 1. října 1990
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

Rozhodnutí

prezidenta

Československé socialistické republiky

o amnestii ze dne 1. ledna 1990

 

U příležitosti svého zvolení prezidentem Československé socialistické republiky využívám práva daného mi Ústavou a vyhlašuji tuto amnestii:

 

Článek I

 

Promíjím nevykonané tresty

a) odnětí svobody nebo jejich zbytky samostatně uložené za přečiny,

b) odnětí svobody podmíněně odložené,

c) nápravného opatření nebo jejich zbytky,

d) peněžité nebo jejich zbytky, pokud nebyly uloženy vedle trestu odnětí svobody, které byly nebo budou pravomocně uloženy za přečiny nebo trestné činy spáchané přede dnem tohoto rozhodnutí s tím, že se na pachatele hledí dnem tohoto rozhodnutí, jako by nebyl odsouzen.

. . .

Zavřít
MENU