207/1989 Sb.Nařízení vlády Československé socialistické republiky o provádění odvodu ze zisku na základě finančního plánu

Částka: 040 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 30. prosince 1989 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 15. prosince 1989 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1990
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 286/1992 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 1993
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Text předpisu je nyní ve zpracování. Pro jeho přednostní zpracování nás kontaktujte.
Zavřít
MENU