173/1989 Sb.Zákon České národní rady o opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, v jejichž čele stojí člen vlády České socialistické republiky

Částka: 036 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 28. prosince 1989 Autor předpisu: Česká národní rada
Přijato: 19. prosince 1989 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1990
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

173

ZÁKON

České národní rady

ze dne 19. prosince 1989

o opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, v jejichž čele stojí člen vlády České socialistické republiky


      Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:


Čl. I

      Zřizuje se ministerstvo životního prostředí České socialistické republiky jako ústřední orgán státní správy České socialistické republiky.


Čl. II

      Zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, ve znění zákonů České národní rady č. 34/1970 Sb. a č. 60/1988 Sb., se mění a doplňuje takto:

      1. V § 1 odst. 1 se

-
v bodu 8 vypouštějí slova "a životního prostředí",
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Čl. III  
Čl. IV  
Zavřít
MENU