160/1989 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 98/1987 Sb., o zvláštním příspěvku horníkům

Částka: 034 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 22. prosince 1989 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 13. prosince 1989 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1990
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

160

ZÁKON

ze dne 13. prosince 1989,

kterým se mění a doplňuje zákon č. 98/1987 Sb., o zvláštním příspěvku horníkům


      Federální shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:


Čl. I

      Zákon č. 98/1987 Sb., o zvláštním příspěvku horníkům, se mění a doplňuje takto:


1. § 1 až 6 znějí:


"§ 1

      Hornické organizace poskytují pracujícím v hornictví ke zmírnění hmotných a sociálních důsledků spojených ze změnou zaměstnání nebo s uvolněním k výkonu veřejné funkce jako sociální dávku zvláštní příspěvek horníkům (dále jen "zvláštní příspěvek").


Podmínky nároku

§ 2

      (1) Nárok na zvláštní příspěvek má pracující, který pro dosažení nejvyšší přípustné expozice nebo ohrožení nemocí z povolání z dosavadního zaměstnání I. pracovní kategorie v hornictví se stálým pracovištěm pod zemí v hlubinných dolech1)

a)
byl převeden na jinou, méně rizikovou, práci v podzemí hlubinných dolů,

b)
byl převeden na jinou práci mimo podzemí hlubinných dolů, nebo

c)
skončil pracovní poměr k organizaci, v níž vykonával uvedené zaměstnání.

      (2) Nárok na zvláštní příspěvek má též pracující, který po dosažení nejvyšší přípustné expozice nebo zjištění ohrožení nemocí z povolání byl ze zaměstnání uvedeného v odstavci 1 uvolněn k výkonu veřejné funkce.

      (3) Nárok na zvláštní příspěvek má též pracující, který byl zaměstnán celkem nejméně 15 roků v zaměstnání uvedeném v odstavci 1, dosáhl za jeho trvání věku aspoň 50 let a přestal je vykonávat.
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Čl. III  
Čl. IV  
Čl. V  
Zavřít
MENU