159/1989 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje trestní zákon, zákon o přečinech a trestní řád

Částka: 034 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 22. prosince 1989 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 13. prosince 1989 Nabývá účinnosti: 1. února 1990
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

159

ZÁKON

ze dne 13. prosince 1989,

kterým se mění a doplňuje trestní zákon, zákon o přečinech a trestní řád


      Federální shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:


Článek I

      Trestní zákon č. 140/1961 Sb., ve znění zákonů č. 120/1962 Sb., č. 53/1963 Sb., č. 56/1965 Sb., č. 81/1966 Sb., č. 148/1969 Sb., č. 45/1973 Sb., č. 43/1980 Sb. a zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění č. 10/1989 Sb., se mění a doplňuje takto:

      1. § 101 včetně nadpisu se vypouští.

      2. § 109 včetně nadpisu zní:


"§ 109

Nedovolené překročení státní hranice

      (1) Kdo překročí státní hranici za použití násilí nebo pohrůžky bezprostředního násilí, bude potrestán odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo propadnutím majetku.
. . .

Obsah předpisu:
Článek I  
Článek II  
Článek III - Přechodná ustanovení
Článek IV  
Článek V  
Zavřít
MENU