159/1989 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje trestní zákon, zákon o přečinech a trestní řád

Částka: 034 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 22. prosince 1989 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 13. prosince 1989 Nabývá účinnosti: 1. února 1990
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
MENU