154/1989 Sb.Vyhláška Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 181/1982 Sb., o základních podmínkách dodávky k zabezpečení vědeckotechnického rozvoje

Částka: 033 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 15. prosince 1989 Autor předpisu: Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj
Přijato: 6. listopadu 1989 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1990
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 513/1991 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 1992
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Text předpisu není prozatím dostupný.
Zavřít
MENU