129/1989 Sb.Zákon o rozpočtové soustavě Československé socialistické republiky a o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky (rozpočtová pravidla)

Částka: 030 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 28. listopadu 1989 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 15. listopadu 1989 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1990
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 563/1990 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 1991
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Text předpisu je nyní ve zpracování. Pro jeho přednostní zpracování nás kontaktujte.
Zavřít
MENU