108/1989 Sb.Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 96/1987 Sb., o zásadách pro zkrácení pracovní doby bez snížení mzdy ze zdravotních důvodů pracovníkům, kteří pracují s chemickými karcinogeny

Částka: 027 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 18. října 1989 Autor předpisu: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Přijato: 4. října 1989 Nabývá účinnosti: 18. října 1989
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 262/2006 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2007
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

108

VYHLÁŠKA

federálního ministerstva práce a sociálních věcí

ze dne 4. října 1989,

kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 96/1987 Sb., o zásadách pro zkrácení pracovní doby bez snížení mzdy ze zdravotních důvodů pracovníkům, kteří pracují s chemickými karcinogeny


      Federální ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 83 odst. 4 zákoníku práce č. 65/1965 Sb., ve znění zákona č. 188/1988 Sb. (úplné znění č. 52/1989 Sb.), v dohodě s Ústřední radou odborů:


Čl. I

      Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 96/1987 Sb., o zásadách pro zkrácení pracovní doby bez snížení mzdy ze zdravotních důvodů pracovníkům, kteří pracují s chemickými karcinogeny, se mění a doplňuje takto:
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Příloha č. 2  
Zavřít
MENU