10/1989 Sb.Zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění Československé socialistické republiky k ochraně veřejného pořádku

Částka: 002 Druh předpisu: Zákonné opatření
Rozeslána dne: 14. února 1989 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 14. února 1989 Nabývá účinnosti: 14. února 1989
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 175/1990 Sb. Pozbývá platnosti: 1. července 1990
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Text předpisu je nyní ve zpracování. Pro jeho přednostní zpracování nás kontaktujte.
Zavřít
MENU