241/1988 Sb.Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se doplňuje vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 33/1984 Sb., o cestovních náhradách, ve znění vyhlášky č. 81/1988 Sb.

Částka: 050 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 30. prosince 1988 Autor předpisu: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Přijato: 30. prosince 1988 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1989
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 119/1992 Sb. Pozbývá platnosti: 1. května 1992
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Text předpisu je nyní ve zpracování. Pro jeho přednostní zpracování nás kontaktujte.
Zavřít
MENU