215/1988 Sb.Vyhláška federálního ministerstva financí, kterou se provádí zákon o zemědělské dani

Částka: 046 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 28. prosince 1988 Autor předpisu: Ministerstvo financí
Přijato: 7. prosince 1988 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1989
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 286/1992 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 1993
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Text předpisu je nyní ve zpracování. Pro jeho přednostní zpracování nás kontaktujte.
Zavřít
MENU