182/1988 Sb.Vyhláška ministerstva financí, cen a mezd České socialistické republiky o cenách staveb, pozemků, trvalých porostů, úhradách za zřízení práva osobního užívání pozemků a náhradách za dočasné užívání pozemků

Částka: 039 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 2. prosince 1988 Autor předpisu: Ministerstvo financí
Přijato: 13. října 1988 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1989
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 393/1991 Sb. Pozbývá platnosti: 1. listopadu 1991
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Text předpisu je nyní ve zpracování. Pro jeho přednostní zpracování nás kontaktujte.
Zavřít
MENU