60/1988 Sb.Zákon České národní rady o změnách v organizaci a působnosti ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky

Částka: 010 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 21. dubna 1988 Autor předpisu: Česká národní rada
Přijato: 21. dubna 1988 Nabývá účinnosti: 21. dubna 1988
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
60

ZÁKON

České národní rady

ze dne 21. dubna 1988

o změnách v organizaci a působnosti ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky


      Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:


Čl. I

      Zákon české národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, ve znění zákonů České národní rady č. 34/1979 Sb., č. 147/1970 Sb., č. 125/1973 Sb., č. 25/1976 Sb. a č. 118/1983 Sb., se mění a doplňuje takto:

      1. § 1 zní:


"§ 1

      (1) V České socialistické republice působí tyto ústřední orgány státní správy České socialistické republiky, v jejichž čele je člen vlády České socialistické republiky:

1.
Česká komise pro plánování a vědeckotechnický rozvoj,

2.
ministerstvo financí, cen a mezd,

3.
ministerstvo výstavby a stavebnictví,

4.
ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy,

5.
ministerstvo kultury,

6.
ministerstvo zdravotnictví a sociálních věcí,

7.
ministerstvo spravedlnosti,

8.
ministerstvo vnitra a životního prostředí,

9.
ministerstvo průmyslu,

10.
ministerstvo zemědělství a výživy,

11.
ministerstvo lesního a vodního hospodářství a dřevozpracujícího průmyslu,

12.
ministerstvo obchodu a cestovního ruchu,

13.
Výbor lidové kontroly České socialistické republiky.

      (2) Česká komise pro plánování a vědeckotechnický rozvoj se skládá z předsedy, kterým je místopředseda vlády České socialistické republiky, a z dalších členů. Předsedu České komise pro plánování a vědeckotechnický rozvoj jmenuje a odvolává předsednictvo České národní rady, další členy České komise pro plánování a vědeckotechnický rozvoj jmenuje a odvolává vláda České socialistické republiky.
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Čl. III  
Čl. IV  
Zavřít
MENU