98/1987 Sb.Zákon o zvláštním příspěvku horníkům

Částka: 023 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 16. prosince 1987 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 15. prosince 1987 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1988
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

98

ZÁKON

ze dne 15. prosince 1987

o zvláštním příspěvku horníkům


      Federální shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:


§ 1

      Pracujícím, kteří byli vystaveni nepříznivým vlivům pracovního prostředí při výkonu práce v hornictví se stálým pracovištěm pod zemí v hlubinných dolech, poskytují hornické organizace ke zmírnění hmotných a sociálních důsledků spojených s převedením na jinou méně rizikovou práci, popřípadě uvolněním do jiného zaměstnání nebo pro výkon veřejné funkce, a v ocenění jejich pracovních zásluh, ze svých prostředků jako sociální dávku zvláštní příspěvek horníkům (dále jen "zvláštní příspěvek").


Podmínky nároku

§ 2

      (1) Nárok na zvláštní příspěvek má pracující, který pro dosažení nejvyšší přípustné expozice nebo ohrožení nemocí z povolání z dosavadního zaměstnání I. pracovní kategorie v hornictví se stálým pracovištěm pod zemí v hlubinných dolech1) (dále jen "hornické zaměstnání")

a)
byl převeden na jinou, méně rizikovou práci v podzemí hlubinných dolů, nebo

b)
byl převeden na jinou práci mimo podzemí hlubinných dolů, nebo

c)
skončil pracovní poměr k organizaci, v níž vykonával hornické zaměstnání (dále jen "hornická organizace").

      (2) Nárok na zvláštní příspěvek má též pracující, který byl zaměstnán celkem nejméně 15 roků v hornickém zaměstnání, za jehož trvání dosáhl věku alespoň 50 let a přestal je vykonávat.

      (3) Nárok na zvláštní příspěvek má též pracující, který po dosažení nejvyšší přípustné expozice nebo zjištění ohrožení nemocí z povolání byl z hornického zaměstnání uvolněn pro výkon veřejné funkce.
. . .

Obsah předpisu:
§ 1  
§ 2 - Podmínky nároku
§ 3  
§ 4  
§ 5 - Výše zvláštního příspěvku
§ 6 - Uplatnění nároku
§ 7 - Změny v poskytování zvláštního příspěvku
§ 8 - Výplata
§ 9 - Přechod práv a povinností
§ 10  
§ 11 - Promlčení
§ 12  
§ 13 - Povinnosti poživatelů a hornických organizací
§ 14 - Pravomoc k rozhodování sporů
§ 15 - Vstup do zařízení hornické organizace
§ 16 - Přechodná a závěrečná ustanovení
§ 17  
§ 18  
§ 19  
Zavřít
MENU