52/1987 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňují některá ustanovení zákoníku práce

Částka: 012 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 29. června 1987 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 23. června 1987 Nabývá účinnosti: 1. července 1987
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 262/2006 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2007
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
MENU