52/1987 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňují některá ustanovení zákoníku práce

Částka: 012 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 29. června 1987 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 23. června 1987 Nabývá účinnosti: 1. července 1987
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 262/2006 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2007
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

52

ZÁKON

ze dne 23. června 1987,

kterým se mění a doplňují některá ustanovení zákoníku práce


      Federální shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:


Čl. I

      Zákoník práce č. 65/1965 Sb., ve znění zákona č. 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění, zákona č. 153/1969 Sb., kterým se mění a doplňuje zákoník práce, zákona č. 20/1975 Sb., kterým se mění a doplňují některá další ustanovení zákoníku práce, zákona č. 72/1982 Sb., kterým se mění a doplňuje § 105 zákoníku práce, zákona č. 111/1984 Sb., o prodloužení základní výměry dovolené na zotavenou a o doplnění § 5 zákoníku práce, a zákona č. 22/1985 Sb., kterým se mění a doplňuje § 92 a 105 zákoníku práce, se mění a doplňuje takto:
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Účinnost
Zavřít
MENU