11/1987 Sb.Redakční sdělení o opravě chyb

Částka: 004 Druh předpisu: Redakční sdělení
Rozeslána dne: 10. března 1987 Autor předpisu: Redakce Sbírky zákonů
Přijato: Nabývá účinnosti: 10. března 1987
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

11

REDAKČNÍ SDĚLENÍ

o opravě tiskových chyb

1. v zákoně ČNR č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, v českém i slovenském vydání;

2. v registraci Slovenského báňského úřadu v částce 15/1977 Sb., ve slovenském vydání.

 

1. V § 15 druhý řádek má správně znít: "v útvarech a zařízeních ozbrojených sil nebo";

2. Registrace má správně znít takto:

        "Slovenský banský úrad

vydal podľa § 11 odst. 1 písm. c) zákona Slovenskej národnej rady č. 42/1972 Zb., o organizácii a o rozšírení dozoru štátnej banskej správy

 

        1. úpravu č. 1900/1977 z 29. apríla 1977, ktorou sa povoľuje používať pri trhacích prácach banské časované (polsekundové) elektrické rozbušky DeP-N s Cu dutinkou,

. . .

Zavřít
MENU