3/1987 Sb.Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky a ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky o finančním a hmotném zabezpečení žáků středních odborných učilišť, středních odborných učilišť pro mládež vyžadující zvláštní péči a zvláštních odborných učilišť

Částka: 002 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 11. února 1987 Autor předpisu: Ministerstvo práce a sociálních věcí; Ministerstvo školství
Přijato: 5. ledna 1987 Nabývá účinnosti: 1. března 1987
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 315/1991 Sb. Pozbývá platnosti: 9. srpna 1991
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Text předpisu je nyní ve zpracování. Pro jeho přednostní zpracování nás kontaktujte.
Zavřít
MENU