33/1986 Sb.Nařízení vlády Československé socialistické republiky o soustavě studijních oborů a o délce řádného studia na vysokých školách

Částka: 010 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 29. května 1986 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 29. května 1986 Nabývá účinnosti: 1. června 1986
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 172/1990 Sb. Pozbývá platnosti: 1. července 1990
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Text předpisu je nyní ve zpracování. Pro jeho přednostní zpracování nás kontaktujte.
Zavřít
MENU