81/1985 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 64/1975 Sb., o Pařížské úmluvě na ochranu průmyslového vlastnictví ze dne 20. března 1883, revidované v Bruselu dne 14. prosince 1900, ve Washingtonu dne 2. června 1911, v Haagu dne 6. listopadu 1925, v Londýně dne 2. června 1934, v Lisabonu dne 31. října 1958 a ve Stockholmu dne 14. července 1967

Částka: 023 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 4. října 1985 Autor předpisu: Ministerstvo zahraničních věcí
Přijato: 6. srpna 1985 Nabývá účinnosti: 3. června 1984
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

81

VYHLÁŠKA

ministra zahraničních věcí

ze dne 6. srpna 1985,

kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 64/1975 Sb., o Pařížské úmluvě na ochranu průmyslového vlastnictví ze dne 20. března 1883, revidované v Bruselu dne 14. prosince 1900, ve Washingtonu dne 2. června 1911, v Haagu dne 6. listopadu 1925, v Londýně dne 2. června 1934, v Lisabonu dne 31. října 1958 a ve Stockholmu dne 14. července 1967


      Rozhodnutím shromáždění Pařížské unie byly dne 2. října 1979 přijaty tyto změny shora uvedené Pařížské úmluvy:

1.
V článku 13.2) a) vi) se slovo "tříletý" nahrazuje slovem "dvouletý".

2.
V článku 13.7) a) se slova "za tři toky" nahrazují slovy "za dva roky".

3.
V článku 14.6) a) ii) se slovo "tříletého" nahrazuje slovem "dvouletého".
. . .

Zavřít
MENU