79/1985 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 67/1975 Sb., o Lisabonské dohodě na ochranu označení původu a o jejich mezinárodním zápisu ze dne 31. října 1958, revidované ve Stockholmu dne 14. července 1967

Částka: 023 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 4. října 1985 Autor předpisu: Ministerstvo zahraničních věcí
Přijato: 6. srpna 1985 Nabývá účinnosti: 5. listopadu 1983
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

79

VYHLÁŠKA

ministra zahraničních věcí

ze dne 6. srpna 1985,

kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 67/1975 Sb., o Lisabonské dohodě na ochranu označení původu a o jejich mezinárodním zápisu ze dne 31. října 1958, revidované ve Stockholmu dne 14. července 1967


      Rozhodnutím Shromáždění Lisabonské unie byly dne 2. října 1979 přijaty tyto změny shora uvedené Lisabonské dohody:

1.
V článku 9.2) a) v) se slovo "tříletý" nahrazuje slovem "dvouletý".

2.
V článku 9.4) a) se slova "za tři toky" nahrazují slovy "za dva roky".

      Tyto změny vstoupily v platnost na základě článku 12 odst. 3 Lisabonské dohody dnem 5. listopadu 1983 a tímto dnem vstoupily v platnost i pro Československou socialistickou republiku.
. . .

Zavřít
MENU