50/1985 Sb.Vyhláška federálního ministerstva spojů, kterou se vydává Řád rozhlasu po drátě

Částka: 013 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 9. července 1985 Autor předpisu: Ministerstvo spojů
Přijato: 11. června 1985 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1986
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 203/2000 Sb. Pozbývá platnosti: 19. července 2000
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

50

VYHLÁŠKA

federálního ministerstva spojů

ze dne 11. června 1985,

kterou se vydává Řád rozhlasu po drátě


      Federální ministerstvo spojů podle § 22 zákona č. 110/1964 Sb., o telekomunikacích, stanoví:


§ 1

Pojem rozhlasu po drátě

      (1) Rozhlas po drátě je telekomunikační zařízení sloužící k přenosu a k reprodukci rozhlasových pořadů po zvláštních vedeních. Zřizuje a provozuje jej správa spojů. Součástí rozhlasu po drátě jsou také studiová zařízení (hlasatelny), pokud je zřizuje a provozuje správa spojů.

      (2) K příjmu a k reprodukci pořadů rozhlasu po drátě slouží účastnická stanice rozhlasu po drátě (dále jen "účastnická stanice"), která se skládá z účastnické přípojky a jednoho nebo více účastnických reproduktorů.
. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Pojem rozhlasu po drátě
§ 2 - Zřízení účastnické stanice
§ 3 - Používání účastnické stanice
§ 4 - Změna v osobě účastníka
§ 5 - Zrušení účastnické stanice
§ 6 - Sazby za účastnické stanice
§ 7 - Splatnost sazeb za účastnické stanice
§ 8 - Osvobození od sazby za používání
§ 9 - Podávání a projednávání žádosti o osvobození
§ 10 - Zánik osvobození
§ 11 - Vymáhání sazeb a ostatních pohledávek
§ 12 - Závěrečná ustanovení
Zavřít
MENU