11/1985 Sb.Vyhláška ministerstva spravedlnosti České socialistické republiky, kterou se mění vyhláška ministerstva spravedlnosti č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumočnících

Částka: 002 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 13. února 1985 Autor předpisu: Ministerstvo spravedlnosti
Přijato: 23. ledna 1985 Nabývá účinnosti: 1. března 1985
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 254/2019 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2021
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

11

VYHLÁŠKA

ministerstva spravedlnosti České socialistické republiky

ze dne 23. ledna 1985

kterou se mění vyhláška ministerstva spravedlnosti č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumočnících


      Ministerstvo spravedlnosti České socialistické republiky stanoví podle § 26 zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících:


Čl. I

      Vyhláška ministerstva spravedlnosti č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumočnících, se mění takto:

      1. § 7 odst. 2 zní:

      "(2) Správa soudů vydá znalci (tlumočníkovi potvrzení opravňující ho k objednávce a převzetí pečeti na jeho náklad.".

      2. § 17 zní:


"§ 17

Sazba odměn za tlumočnické úkony

      (1) Odměna za tlumočnický úkon činí:
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Čl. III  
Zavřít
MENU