124/1984 Sb.Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o středních školách

Částka: 026 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 6. prosince 1984 Autor předpisu: Ministerstvo školství
Přijato: 15. listopadu 1984 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1985
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 354/1991 Sb. Pozbývá platnosti: 30. srpna 1991
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Text předpisu je nyní ve zpracování. Pro jeho přednostní zpracování nás kontaktujte.
Zavřít
MENU