108/1984 Sb.Zákon o zvýšení některých nízkých důchodů a o dalších změnách v sociálním zabezpečení

Částka: 023 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 15. listopadu 1984 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 13. listopadu 1984 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1985
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 100/1988 Sb. Pozbývá platnosti: 1. října 1988
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Text předpisu je nyní ve zpracování. Pro jeho přednostní zpracování nás kontaktujte.
Zavřít
MENU