106/1984 Sb.Vyhláška federálního ministerstva dopravy, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva dopravy č. 133/1964 Sb., o silničním přepravním řádu

Částka: 022 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 9. listopadu 1984 Autor předpisu: Ministerstvo dopravy
Přijato: 9. října 1984 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1985
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 89/2012 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2014
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

106

VYHLÁŠKA

federálního ministerstva dopravy

ze dne 9. října 1984,

kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva dopravy č. 133/1964 Sb., o silničním přepravním řádu1)


      Federální ministerstvo dopravy v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány stanoví podle § 57 odst. 1 zákona č. 68/1979 Sb., o silniční dopravě a vnitrostátním zasílatelství, a podle § 508 odst. 1 občanského zákoníku č. 40/1964 Sb., v úplném znění vyhlášeném pod č. 70/1983 Sb. a § 392 odst. 5 hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb. v úplném znění vyhlášeném pod č. 45/1983 Sb.:


____________________________________________________________
1)
Konečné znění silničního přepravního řádu je otištěno v částce 25/1984 Věstníku dopravy.
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Zavřít
MENU