104/1984 Sb.Vyhláška Úřadu pro normalizaci a měření o ověřování zbraní a kontrole střeliva pro civilní potřebu

Částka: 021 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 26. října 1984 Autor předpisu: Úřad pro normalizaci a měření
Přijato: 20. září 1984 Nabývá účinnosti: 1. prosince 1984
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 22/1997 Sb. Pozbývá platnosti: 1. září 1997
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Text předpisu je nyní ve zpracování. Pro jeho přednostní zpracování nás kontaktujte.
Zavřít
MENU