98/1984 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Vietnamskou socialistickou republikou o právní pomoci ve věcech občanských a trestních

Částka: 019 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 5. října 1984 Autor předpisu: Ministerstvo zahraničních věcí
Přijato: 27. dubna 1984 Nabývá účinnosti: 16. dubna 1984
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

98

VYHLÁŠKA

ministra zahraničních věcí

ze dne 27. dubna 1984

o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Vietnamskou socialistickou republikou o právní pomoci ve věcech občanských a trestních


      Dne 12. října 1982 byla v Praze podepsána Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Vietnamskou socialistickou republikou o právní pomoci ve věcech občanských a trestních.

      Se Smlouvou vyslovilo souhlas Federální shromáždění Československé socialistické republiky a prezident Československé socialistické republiky ji ratifikoval. Ratifikační listiny byly vyměněny v Hanoji dne 16. března 1984.

      Smlouva vstoupila v platnost na základě svého článku 81 dnem 16. dubna 1984.

      České znění Smlouvy se vyhlašuje současně.


Ministr:
Ing. Chňoupek v. r.


SMLOUVA

mezi Československou socialistickou republikou a Vietnamskou socialistickou republikou o právní pomoci ve věcech občanských a trestních


      Československá socialistická republika a Vietnamská socialistická republika vedeny přáním dále rozvíjet bratrské vztahy mezi národy obou států v souladu se Smlouvou o přátelství a spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Vietnamskou socialistickou republikou ze dne 14. února 1980 a usnadnit právní vztahy mezi oběma státy ve věcech občanských, rodinných a trestních se rozhodly uzavřít tuto smlouvu. Za tím účelem jmenovali svými zmocněnci:

Prezident Československé socialistické republiky:

Antonína Kašpara, ministra spravedlnosti
. . .

Zavřít
MENU