86/1984 Sb.Vyhláška federálního ministerstva financí o některých opatřeních na úseku daní placených obyvatelstvem

Částka: 016 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 16. srpna 1984 Autor předpisu: Ministerstvo financí
Přijato: 3. srpna 1984 Nabývá účinnosti: 1. září 1984
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 286/1992 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 1993
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Text předpisu je nyní ve zpracování. Pro jeho přednostní zpracování nás kontaktujte.
Zavřít
MENU