82/1984 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Změnách a doplňcích k Evropské dohodě o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě - AETR (Ženeva, 1970)

Částka: 015 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 16. srpna 1984 Autor předpisu: Ministerstvo zahraničních věcí
Přijato: 27. dubna 1984 Nabývá účinnosti: 3. srpna 1983
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 62/2010 Sb.m.s. Pozbývá platnosti: 29. července 2010
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

82

VYHLÁŠKA

ministra zahraničních věcí

ze dne 27. dubna 1984

o Změnách a doplňcích k Evropské dohodě o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě - AETR (Ženevy, 1970)


      Na zvláštním zasedání Pracovní skupiny pro silniční dopravu Evropské hospodářské komise OSN, které proběhlo v době od 31. března do 2. dubna 1980, byl vypracován návrh Změn a doplňků k Evropské dohodě o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě - AETR (Ženeva, 1970), vyhlášené č. 108/1976 Sb., a v roce 1982 byl tento návrh předložen V. Británií Organizaci spojených národů.

      Listina o přijetí Změn a doplňků vládou Československé socialistické republiky byla uložena u depozitáře generálního tajemníka Organizace spojených národů dne 8. června 1983.
. . .

Zavřít
MENU