58/1984 Sb.Zákon, kterým se mění zákon o pěstounské péči

Částka: 012 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 29. června 1984 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 20. června 1984 Nabývá účinnosti: 1. září 1984
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 359/1999 Sb. Pozbývá platnosti: 1. dubna 2000
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Text předpisu je nyní ve zpracování. Pro jeho přednostní zpracování nás kontaktujte.
Zavřít
MENU