152/1983 Sb.Vyhláška federálního ministerstva dopravy, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 132/1964 Sb., o železničním přepravním řádu, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 031 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 16. prosince 1983 Autor předpisu: Ministerstvo dopravy
Přijato: 13. prosince 1983 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1984
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 175/2000 Sb. Pozbývá platnosti: 1. července 2000
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

152

VYHLÁŠKA

federálního ministerstva dopravy

ze dne 13. prosince 1983,

kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 132/1964 Sb., o železničním přepravním řádu, ve znění pozdějších předpisů


      Federální ministerstvo dopravy stanoví v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány podle § 4 odst. 2 a § 8 odst. 1 zákona č. 51/1964 Sb., o dráhách, podle § 392 odst. 5 hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb., v úplném znění vyhlášeném pod č. 45/1983 Sb., a podle § 508 odst. 1 občanského zákoníku č. 40/1964 Sb., v úplném znění vyhlášeném pod č. 70/1983 Sb.:


Čl. I

      Vyhláška ministerstva dopravy č. 132/1964 Sb., o železničním přepravním řádu, ve znění vyhlášky č. 98/1966 Sb. a vyhlášky č. 4/1976 Sb., se mění a doplňuje takto:
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Zavřít
MENU