142/1983 Sb.Nařízení vlády Československé socialistické republiky o poskytování důchodů některým pracujícím důchodcům

Částka: 030 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 14. prosince 1983 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 8. prosince 1983 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1984
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 578/1991 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 1992
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Text předpisu není prozatím dostupný.
Zavřít
MENU