141/1983 Sb.Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o změnách a doplnění vyhlášky č. 128/1975 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 029 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 12. prosince 1983 Autor předpisu: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Přijato: 25. listopadu 1983 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1984
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 589/1992 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 1993
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Text předpisu není prozatím dostupný.
Zavřít
MENU