139/1983 Sb.Vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky o základních podmínkách dodávky tepla

Částka: 029 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 12. prosince 1983 Autor předpisu: Ministerstvo paliv a energetiky
Přijato: 29. listopadu 1983 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1984
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 103/1990 Sb. Pozbývá platnosti: 1. května 1990
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Text předpisu je nyní ve zpracování. Pro jeho přednostní zpracování nás kontaktujte.
Zavřít
MENU