131/1983 Sb.Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o výchově a vzdělávání pracovníků v socialistických organizacích

Částka: 027 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 24. listopadu 1983 Autor předpisu: Ministerstvo školství
Přijato: 9. listopadu 1983 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1984
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 105/1998 Sb. Pozbývá platnosti: 5. května 1998
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Text předpisu není prozatím dostupný.
Zavřít
MENU